Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 25 2017

dualistycznie
Reposted fromFlau Flau viatarczyn tarczyn
dualistycznie
0891 ec28 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatarczyn tarczyn
dualistycznie
2465 34af 500
Reposted frommyrla myrla viaWlodara Wlodara
dualistycznie
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viairmelin irmelin
dualistycznie
Reposted fromFlau Flau viabedezylawiecznie bedezylawiecznie
dualistycznie
6234 98f0 500
kolega zrobil i wyslal, ale On nie ma zupy.
Reposted fromnawetsrednio nawetsrednio viakomplikacja komplikacja
dualistycznie
This is Our Constellations by Adrian Borda
Reposted fromcorvax corvax viapastelina pastelina
dualistycznie
6676 bfa5 500
Reposted fromtfu tfu vialetha0 letha0
dualistycznie
Reposted fromzelbekon zelbekon vialetha0 letha0
dualistycznie
1927 44f3
Reposted fromkrzysk krzysk vialetha0 letha0
dualistycznie

Twoja obecność nikomu nie uratuje życia. Nie zmieni wyników badań. Nie uczyni możliwej teleportacji o dwa kraje dalej. Ale pewnego dnia być może sprawi, że komuś po prostu będzie łatwiej przejść przez trudny czas, który nazywamy życiem. 

Pora znów być kimś więcej, a nie mniej, niż tylko człowiekiem.

Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialetha0 letha0
dualistycznie
8345 a3a8
Reposted fromanderer-tobi anderer-tobi vialetha0 letha0
2884 271f
Reposted frombrumous brumous vialetha0 letha0
dualistycznie
Reposted fromFlau Flau vialetha0 letha0
dualistycznie
Reposted fromFlau Flau vialetha0 letha0

November 21 2017

dualistycznie
6884 b7ca 500
Reposted fromprzemeksic przemeksic viaxmartii xmartii
dualistycznie
Jakże dziwne formy może przybierać szaleństwo ludzi zdrowych.
5968 59f4 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vialaparisienne laparisienne
4308 41fc 500

Val Kilmer and Jack Nicholson / Batman.

Reposted fromnickdrake nickdrake viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl