Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2019

dualistycznie
5914 c32e 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaawakened awakened
dualistycznie
2953 3e34
Reposted frombookinistka bookinistka viaawakened awakened
dualistycznie
Życzę ci samych dobrych dni, dzielna dziewczyno! Przeszłaś więcej niż ktokolwiek mi znany, ale się nie poddałaś i wyszłaś z tego zwycięsko. Jesteś silniejsza, niż myślisz. Jesteś wspaniała i wartościowa. Nie zapominaj o tym.
— Klaudia Bianek - "Jedyne takie miejsce"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaxsneakyx xsneakyx
dualistycznie
Chcę wam przypomnieć, żebyście mieli gdzieś, co myślą inni. Wasze życie należy do was, wasza muzyka jest waszą muzyką, wasze wybory są waszymi wyborami, a wasza wódka jest waszą wódką. Nie traćcie czasu na gówniane rzeczy. Róbcie wyłącznie to, co chcecie robić. Włóczcie się po klubach, skaczcie z samolotu, odwiedźcie Bułgarię. Mam to gdzieś. Róbcie rzeczy, dzięki którym będziecie szczęśliwi.
— Estelle Maskame "Czy wspominałam, że Cię kocham?"
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaxsneakyx xsneakyx
dualistycznie
- To taką rozmowę mam na myśli - odpowiedział. - Że gadasz, a tu nagle pojawia się świt. Że jesteś ciekawa tej drugiej osoby. Nie boisz się pokazać swoich poglądów. Nie boisz się odsłonić. Nie mówisz “pracuję tu i tu, za pięć lat widzę się tu i tu, lubię makaron i buraki”, ale opowiadasz, za czym tęsknisz. Czego się obawiasz. Jakie masz plany. I nie boisz, że ktoś cię wyśmieje. Chodzi mi o taką rozmowę, która wnosi do życia coś nowego. O śmierci. O samym życiu. Rozumiesz
— Piotr C.
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaxsneakyx xsneakyx
dualistycznie
Zapominamy, jak ważna jest zwyczajna rozmowa, wspólna kawa, dobre słowo do poduszki. Zapominamy, że to słowa budują mosty, a milczenie jak ogień je spala. Zapominamy, ile znaczą drobiazgi, dobre gesty, ciepło głosu, smaki i zapachy. Zapominamy, że mamy emocje i marzenia. Zapominamy, że jesteśmy ludźmi…
— Kaja Kowalewska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaxsneakyx xsneakyx
dualistycznie
9433 1bb9 500
Reposted frometernaljourney eternaljourney viaxsneakyx xsneakyx
dualistycznie
Wierzyć to znaczy nie pytać, jak długo jeszcze mamy iść po ciemku.
— Jan Twardowski
8402 663d 500

Response.

dualistycznie
0917 a6f7
Reposted fromlittlefool littlefool vialaparisienne laparisienne
dualistycznie
6359 2494 500
Reposted fromhormeza hormeza vialaparisienne laparisienne
dualistycznie
6783 429f 500
dualistycznie
6770 93eb 500
Reposted fromverronique verronique vialaparisienne laparisienne

May 24 2019

dualistycznie
4609 595c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaseleneskin seleneskin
dualistycznie
1062 939d
Reposted fromscorpix scorpix viaPolina Polina
dualistycznie
W moim roczniku ludzie przestali się cieszyć
Wielkie marzenia zostały zniszczone przez leki
Stan nieważkości niechcący stał się powszechnym darem
Legły nadzieje w gruzach i rozpłynęły się plany.
— Arek Kłusowski - Rocznik 92
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viacytaty cytaty
dualistycznie
6916 4223
Reposted fromthetemple thetemple viaMountainGirl MountainGirl
dualistycznie
3787 0f75 500
Reposted frommelenk89 melenk89 viaMountainGirl MountainGirl
dualistycznie

The 4 stages of sleep

Reposted frommr-absentia mr-absentia viabzdura bzdura
dualistycznie
8647 4e0c
Reposted fromEtnigos Etnigos vianothingwrong nothingwrong
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl