Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

5556 b013
dualistycznie
Pracował u nas kiedyś wspaniały grafik komputerowy, który na 70. urodziny przyniósł do pracy szampana. Tak koło 10 zaczął nim częstować. Jego młodszy o prawie 50 lat kolega stwierdził, że nie może pić, bo po pierwsze - jest rano, a po drugie - jest w pracy. Radosy 70-latek skwitował to kultowym teraz u nas zdaniem: "O! I takiej starości się boję".
— Piotr Kraśko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaAinsworthCass AinsworthCass
1497 6e6a 500
dualistycznie
1586 5b7b 500
Reposted fromnyaako nyaako viaAinsworthCass AinsworthCass
dualistycznie
2825 903d 500
"Legenda Niemej Wyspy"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass
dualistycznie
2827 62d6 500
"Jesteś moją obsesją"
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass
dualistycznie
Zamiast czytać głupie rady, lepiej czytać dobrą literaturę. Każdą książkę - od noblowskich arcydzieł po kioskową szmirę - napisał żywy człowiek, który oddychał, jadł, z kimś sypiał, o czymś marzył, czegoś się bał, a przede wszystkim chciał opowiedzieć nam swoje doświadczenie.
— Jakub Żulczyk
Reposted frompesy pesy viasatyra satyra
dualistycznie
1243 c758
dualistycznie
5883 98d7
Reposted fromktosiowa ktosiowa viarzzkropka rzzkropka
dualistycznie
7379 14d8 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viarzzkropka rzzkropka
dualistycznie
dualistycznie
4768 a278 500
Kwurwiłamsię!
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo viazoou zoou
7703 4425 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viawstydem wstydem
dualistycznie
3019 fbde 500
dualistycznie
3476 3479 500
dualistycznie
Ogranicz się tylko do obserwacji, a stracisz orientację we własnym życiu. Można to przedstawić następująco: żyj najlepiej, jak umiesz. Życie jest grą, której zasady poznasz, jeśli pogrążysz się w niej bez reszty. Inaczej utracisz równowagę i marnujesz szansę. Ci, którzy nie grają, często jęczą i narzekają, że życie ich omija. Nie chcą przyjąć do wiadomości, że sami mogą je stworzyć.
— "Frank Herbert, Kapitularz Diuną"
Reposted fromawita awita viacytaty cytaty
dualistycznie
Reposted frombeinthe beinthe viairmelin irmelin

July 19 2017

dualistycznie
Reposted fromFlau Flau viazapominanie zapominanie
dualistycznie

"Później bywa zwykle za późno."

— Wiesław Myśliwski - "Traktat o łuskaniu fasoli"
Reposted fromonzuiver onzuiver viazapominanie zapominanie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl