Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2017

dualistycznie
5067 6723 500
Reposted fromministerium ministerium viaohhmarigold ohhmarigold
dualistycznie
0633 817e
Reposted frommariola mariola viacherrycokee cherrycokee
1739 17a6 500

madfishmonger:

a criminal

Reposted fromtheninjawannabe theninjawannabe viairmelin irmelin
dualistycznie
9861 6b1f
Reposted fromSzczu Szczu vialetha0 letha0
dualistycznie
dualistycznie
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viarzzkropka rzzkropka
3021 c181 500

M. Hłasko

8391 4f49
Reposted fromPrzygnebiona Przygnebiona vialetha0 letha0
7395 42d4 500
Reposted fromWorldOfSex WorldOfSex vialetha0 letha0
5671 2062
Reposted frombaskua baskua vialetha0 letha0
9700 ace1 500

September 19 2017

dualistycznie
5828 79e0 500
dualistycznie
Najlepsze chwile podczas czytania to te, gdy trafiasz na coś - myśl, uczucie, punkt widzenia - o czym myślałeś, że jest wyjątkowe, szczególne tobie i tylko tobie znane. I oto jest, opisane przez kogoś innego, osobę, której nigdy nie poznałeś, być może kogoś, kto od dawna nie żyje. To jest tak, jakby nagle wyłoniła się czyjaś dłoń i pochwyciła twoją.
— Alan Bennett
Reposted fromTryToRememberrr TryToRememberrr vialetha0 letha0
dualistycznie
1126 e8f0 500
Reposted fromyogrt yogrt vialetha0 letha0
9364 be08 500
Reposted fromkortes kortes vialetha0 letha0
dualistycznie
0618 a6dc
Reposted frommisza misza vialetha0 letha0
dualistycznie
7031 5840
Reposted fromniewychowana niewychowana vialetha0 letha0
dualistycznie
1300 5bde
Reposted fromGIFer GIFer vialetha0 letha0
6478 1d8f
Reposted frombrumous brumous viapassionative passionative
dualistycznie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl