Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2018

dualistycznie
dualistycznie
4447 6123 500
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin
dualistycznie
6890 ec6a 500
dualistycznie

Łatwo jest być piękną kobietą, wystarczy para szpilek i kuse sukienki. Ale żeby być wielką kobietą, musisz ubrać mózg w charakter, osobowość i odwagę.

— Rita Levi Montalcini
Reposted fromjesienzycia jesienzycia vialittlepaws littlepaws
dualistycznie

Ironia życia leży w tym, że żyję się do przodu, a rozumie do tyłu.

— Søren Kierkegaard
Reposted fromthesmajl thesmajl vialittlepaws littlepaws
dualistycznie
7243 8a4a
Reposted fromEtnigos Etnigos vialittlepaws littlepaws
dualistycznie
3783 4989 500
Reposted fromEtnigos Etnigos vialittlepaws littlepaws

August 05 2018

dualistycznie
dualistycznie
2104 2d2e
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viaseleneskin seleneskin
3210 d58c
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
dualistycznie
dualistycznie
dualistycznie
Pragniemy stabilizacji, a marzymy o szaleństwie i życiu chwilą. Kiedy mamy jedno, tęsknimy za drugim. Gdy mamy to drugie, tęsknimy za pierwszym. Zawsze niespełnieni, zawsze rozdarci, zawsze nieszczęśliwi i potwornie marudni.
— Piotr C., Brud
Reposted fromfantazja fantazja viairmelin irmelin
dualistycznie
tumblr_pcq6smDfir1s7lxt1o1_500 tumblr_pcq6smDfir1s7lxt1o2_500 tumblr_pcq6smDfir1s7lxt1o3_500 tumblr_pcq6smDfir1s7lxt1o4_500

Vietnam - Golden Bridge, 2018 (via Reckon)

Reposted frommr-absentia mr-absentia viairmelin irmelin

August 04 2018

dualistycznie
3987 2cad 500
Reposted bySkydelanneupshxvcth
dualistycznie
3984 4ebb 500
dualistycznie
3983 b625 500

July 31 2018

dualistycznie
5237 452c
Reposted fromkarahippie karahippie viarzzkropka rzzkropka
dualistycznie
9352 ff3b 500
Reposted fromsweetnothingg sweetnothingg viarzzkropka rzzkropka
dualistycznie
4187 3072 500
Reposted frompulperybka pulperybka viaseleneskin seleneskin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl