Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2018

dualistycznie
dualistycznie
Pier at night
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viarzzkropka rzzkropka
dualistycznie
"A może to ona była moją wielką miłością" - myślę teraz. "Może po prostu byłem za głupi, żeby to zrozumieć".
— Jakub Żulczyk "Wzgórze Psów"
dualistycznie
dualistycznie
Powiem ci jedyną prawdziwą i pewną rzecz na tym świecie, choć to też jest niepewne. Cokolwiek chcesz bądź o czymkolwiek marzysz, nie zacznie się nigdy, kiedy będziesz odkładać to na potem. Musisz nauczyć się siebie motywować, codziennie żyjesz z sobą, więc zapamiętaj, pracujesz dla siebie, tylko i wyłącznie dla siebie, nie dla nikogo innego, więc pamiętaj, ty zbierzesz plony jakie sam zasiejesz. Jedyną pewną rzeczą jest twoja praca. 
— skydelan 17|09|18
Reposted fromSkydelan Skydelan viarzzkropka rzzkropka
dualistycznie
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viarzzkropka rzzkropka
dualistycznie
1118 0ec9
dualistycznie
5572 54c7 500
Reposted fromkarahippie karahippie vialaparisienne laparisienne
dualistycznie
dualistycznie
Krowa jak jest głodna, to jest głodna. A jak szczęśliwa, to szczęśliwa. I z krową nie ma tak, że na przykład udaje zadowoloną, a tak naprawdę to jest wkurwiona na coś sprzed dwóch dni, albo że za dwa tygodnie kopnie cię z powodu czegoś, co jej się przywidziało dzisiaj. Krowa jak jest wkurwiona, to jest wkurwiona. A jak nie, to nie. I to mi się w krowach podoba.
— Jakub Małecki "Rdza"
Reposted fromdreamadream dreamadream viapampampam pampampam
dualistycznie
1363 c969
Reposted fromsoSad soSad viapampampam pampampam
3884 3bc8 500
dualistycznie
6697 5284
Reposted fromkarahippie karahippie viadeeper deeper
dualistycznie
4113 6265
Reposted fromonlyman onlyman viadeeper deeper
dualistycznie
3753 3dcf
Reposted fromkarahippie karahippie viadeeper deeper
dualistycznie
6701 11e2 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viadeeper deeper
dualistycznie
dualistycznie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl