Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 27 2017

dualistycznie
5742 d23f
Reposted fromAcquaMossa AcquaMossa viawastedtime wastedtime
dualistycznie
8864 29f8 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
dualistycznie
7239 b90e
dualistycznie
Reposted fromFlau Flau vialetha0 letha0
dualistycznie
8439 acc6 500
dualistycznie
4523 5333 500
Reposted frommonikawolna monikawolna viaWlodara Wlodara
dualistycznie
2429 2741 500
dualistycznie
5592 4b7e 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viairmelin irmelin
dualistycznie
- Chcę być twoja dzisiaj - powiedziała odchylając nagle głowę od poduszki. I to tak zwyczajnie, jakby powiedziała: - Słońce wschodzi. Las szumi. Płynie rzeka. - A ty chcesz?
Nachyliłem się i pocałowałem ją we włosy, bo cóż mogłem powiedzieć? To jakby cię pytali: - Chcesz żyć? - A ty byś powiedział: - Chcę. - To już bardziej należałoby się odpowiedzieć: - Nie, chcę umrzeć. - Żeby poczuć, jak boleśnie chce się żyć.
— Wiesław Myśliwski "Kamień na kamieniu"
Reposted fromhelven helven viahope hope
dualistycznie
6160 3946
Reposted fromdaemondante daemondante viahope hope

May 26 2017

5701 7cff
Reposted fromsol-mineur sol-mineur viaWlodara Wlodara
4379 c392 500
dualistycznie
dualistycznie
6960 54c0 500
szymborska
dualistycznie
Trzymaj się. Po prostu to przetrwaj.

— Harlan Coben

— chciałabym to usłyszeć.. od Ciebie!
dualistycznie
3145 0cf9
dualistycznie
dualistycznie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl