Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 26 2017

0880 22c0
Reposted fromhelterskelter helterskelter viawastedtime wastedtime
dualistycznie
5062 414b
Reposted fromcorvax corvax vialetha0 letha0
dualistycznie
4238 8d3f 500
Reposted fromcorvax corvax vialetha0 letha0

March 25 2017

dualistycznie
dualistycznie
1296 b655 500
Reposted fromNajada Najada viacytaty cytaty
dualistycznie
7901 dd75
Reposted fromkarahippie karahippie viaxannabelle xannabelle
dualistycznie
Kobieta miewa w oczach błyski stokroć wymowniejsze od słów.
— Arthur Conan Doyle
Reposted fromflorentyna florentyna viaxannabelle xannabelle
dualistycznie
Nikomu nie jest dobrze o czwartej nad ranem (…) i niech przyjdzie piąta, o ile mamy dalej żyć.
— Wisława Szymborska
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viarzzkropka rzzkropka
dualistycznie
Reposted fromFlau Flau viarzzkropka rzzkropka
dualistycznie
9418 1d03 500
Reposted fromshar17666 shar17666 viarzzkropka rzzkropka
dualistycznie
5208 9bf2
dualistycznie
1602 d38d
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viaxannabelle xannabelle
dualistycznie
6912 4e66
Reposted fromflorentyna florentyna viaxannabelle xannabelle
dualistycznie
Jeśli dojdziesz do ładu z własnym wnętrzem, wówczas to, co zewnętrzne, samo się ułoży. Rzeczywistość pierwotna tkwi wewnątrz, a zewnętrzna jest wobec niej wtórna.
— Eckhart Tolle
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaxannabelle xannabelle
dualistycznie
4066 bd82 500
Reposted fromTakingControl TakingControl viadeeper deeper
dualistycznie
Ja zawsze byłem za wiosną. Bez względu na porę roku.
— Jeremi Przybora
Reposted fromcudoku cudoku viaxannabelle xannabelle
dualistycznie
5383 ad31 500
dualistycznie

March 19 2017

dualistycznie
8434 afe8
"Don't try" ("Nie próbuj"). Żona Ch. Bukowskiego, Linda Lee Bukowski twierdzi, że ma to oznaczać: "Jeżeli spędzasz cały czas próbując, wtedy wszystko co robisz to tylko próbowanie. Więc nie próbuj. Po prostu rób"

so... don't try
Reposted fromairwave airwave viaorientalnazupa orientalnazupa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl