Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 20 2017

dualistycznie
4075 47ba 500
w drodze na Halicz. Bieszczady.
Reposted fromcorvax corvax viairmelin irmelin
dualistycznie
To jest pojebany świat, człowieku, ludzie już nie chcą odlatywać w kosmos, do gwiazd, chcą tylko udawać, że nic się nie dzieje.
— Juliusz Strachota
Reposted fromcorvax corvax vialaparisienne laparisienne
dualistycznie
Kupować przez dwa dni płyty, butelki Jacka Danielsa
(naprawdę - seks po Danielsie jest o niebo lepszy

niż po haszyszu - i to bez dyskusji)
zarozumiałe sierpniowe burżujstwo,

kupować czarne koszulki, z dobrej firmy, ale
przecenione i słuchać, leżąc na podłodze

w obcym mieszkaniu cudnie przemądrzałej
muzyki, a na obiad jest od dwu dni indyk,

wszystko w połowie drogi, obojętne miasto,
jeśli podasz mi tamto, ja w zamian ułatwię

ci sześć orgazmów, trzymam cię za słowo,
och, trzymaj mnie za słowo, trzymaj mnie za wszystko,

nie warto myśleć o przeszłych i przyszłych
miesiącach biedy, samotności, chłodu,

trzymaj mnie długo, trzymaj mnie i zbudź mnie,
znajdź mnie, odwróć mnie,

dwa dni, przepustka z piekła, a czy mogę teraz
posprawdzać swoją pocztę?

w poczcie pogróżki, czarno, a jak to jest spać
z tak luksusową w takich luksusowych?

mógłbym to opowiedzieć, ale nie opowiem,
dwa rozespane burżuje sierpniowe,

och, Boże, co mi teraz robisz, co?
nie robię ci nic więcej nad to, co ty,

jest to rodzaj snu, z którego wychodzi
się ze śladami w rzeczywistość, ślady

płoną, zostają, oświetlają drogę
powrotną, mówią do mnie, jestem odwrócony,
odwrotny.
— M. Świetlicki - "Dwa dni wakacji"
Reposted fromzmora zmora vialaparisienne laparisienne
dualistycznie
Reposted fromworst-case worst-case viaoutkapa outkapa
dualistycznie

August 17 2017

dualistycznie
5523 361b 500
J.Żulczyk "ślepnąc od świateł" !!
dualistycznie
Przemilczenia dzielą bardziej niż nieobecności.
— Coco Chanel.
dualistycznie
9447 a5c2
Reposted fromasdfghjkl6 asdfghjkl6 vialaparisienne laparisienne
dualistycznie
0032 3683
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaWlodara Wlodara
8684 4441 500

70rgasm:

Stanley Kubrick taking a mirror selfie with his daughter, Vivian Kubrick, while Jack Nicholson thought it was a photo of him, on the set of The Shining, 1980.

Reposted fromLittleJack LittleJack viaWlodara Wlodara
dualistycznie
Reposted fromkrzysk krzysk viaWlodara Wlodara
dualistycznie
7634 69af
Reposted fromseleneskin seleneskin viaWlodara Wlodara
dualistycznie
9941 cca6
Reposted frombluepanda bluepanda viaWlodara Wlodara

August 16 2017

dualistycznie
1505 9862 500
dualistycznie
2106 a94c 500
Reposted frompixielark pixielark
dualistycznie
dualistycznie
Tak, jak słaby fizycznie człowiek może stać się silny poprzez uważne i cierpliwe trenowanie, tak i człowiek słaby w myśleniu może stać się silny, jeśli będzie trenował się we właściwym myśleniu.
— James Allen
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
dualistycznie
Otóż jeśli musisz przekonywać i namawiać siebie samego do powiedzenia ‘tak’, to znaczy, że dusza mówi ‘nie’. Zapamiętaj - jeśli dusza mówi ‘tak’, to nie musisz sam siebie przekonywać.
— Vadim Zeland "Transerfing rzeczywistości , tom I. Przestrzeń wariantów"
Reposted fromxalchemic xalchemic viacytaty cytaty
dualistycznie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl