Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 11 2019

dualistycznie
0885 41bf
magic tree
dualistycznie
dualistycznie
(...) nie później, nie kiedyś, nie za kilka lat, nie kiedy będzie lepsza pora, nie kiedy życie stanie się łatwiejsze, tylko właśnie teraz. 
— E. Gilbert
Reposted frombzdura bzdura

December 09 2019

dualistycznie
6313 29cf 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
dualistycznie
6302 6d09 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
dualistycznie
6311 7f2d 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
dualistycznie
"Teraz żyje z dnia na dzień, nie robiąc niczego nadzwyczajnego - czyta książki, rozmyśla, chodzi na spacery, ogląda filmy, śledzi co się dzieje na świecie. Innymi słowy odpoczywa, ale jest to dziwny rodzaj odpoczynku, nerwowy spokój".
Paul Auster "Sunset Park"
Reposted frommerkaba merkaba viacytaty cytaty
dualistycznie

Nie wierzę w brak czasu. Zawsze jest czas na ten krótki błysk, na ten znak: jesteś dla mnie ważna.

- Agnieszka Osiecka – Rozmowy w tańcu

Reposted fromUndomiel Undomiel vialaparisienne laparisienne
dualistycznie
3117 9340 500
Reposted frompiehus piehus vialaparisienne laparisienne
dualistycznie
3837 dc99 500
z dzisiejszej lektury podręcznika akademickiego do psychologii.
Reposted frommtyna mtyna vialaparisienne laparisienne
dualistycznie
8767 ab23 500
Reposted fromsowaaa sowaaa vialaparisienne laparisienne
dualistycznie
1576 94f8 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabzdura bzdura
dualistycznie
0462 1080 500
Reposted fromKiedysToBylo KiedysToBylo viairmelin irmelin
dualistycznie
Reposted fromlaters laters viairmelin irmelin
dualistycznie
więc to był jeden dzień
z tych najcenniejszych dni
które nigdy nie wracają
— Tadeusz Różewicz - "Moje usta"
Reposted fromblueinsane blueinsane viairmelin irmelin
dualistycznie
dualistycznie
Mój dom spłonął
I nic już
nie zasłania księżyca
— MASAHIDE (1656 – 1723)
dualistycznie

"Kto powiedział, ze noc jest od spania? Nie, nie, proszę państwa, noc jest właśnie od niszczenia sobie życia. Od analiz tego, co było już i tak zanalizowane milion razy. Od wymyślania dialogów, na które i tak nigdy się nie odważymy. Noc jest od tworzenia wielkich planów, których i tak nie będziemy pamiętać rano. Noc jest od bólu głowy do mdłości, od wyśnionych miłości."

Éric-Emmanuel Schmitt

Reposted frommerkaba merkaba viacytaty cytaty

December 06 2019

dualistycznie
4695 9719 500
Reposted frompiehus piehus vianadziejenadaremne nadziejenadaremne
dualistycznie
6289 b922 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabzdura bzdura
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl